531 550 840 | Szczecin ul. Santocka 18/3 czysto@praniefiran.pl

Właścicielem Pralni EKO mieszczącej się pod adresem www.praniefiran.pl jest

Fabryka Designu Łukasz Stucki
ul. Karola Huberta Rostworowskiego 23/11
71-262 Szczecin
NIP: 5961659085

Siedziba pralni mieści się przy ulicy:
PRALNIA EKO
ul. Santocka 18/3, 71-113 Szczecin

tel. 531 550 840
email: czysto@praniefiran.pl

 1. Zamówienia przyjmujemy za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie, osobiście w siedzibie pralni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zamówienia wykonujemy według cennika umieszczonego na stronie internetowej.
 3. Klient rzeczy do prania musi dostarczyć osobiście na adres pralni.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych, niezależnych od Pralni EKO lub w przypadku siły wyższej, co uniemożliwi nam zrealizowanie całkowicie lub czasowo złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – do czasu ustąpienia tej przeszkody. O zaistniałej sytuacji powiadomimy też Państwa niezwłocznie.
 5. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddanej do prania odzieży.
 6. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia przykrych zapachów: (np. mocz, wymiociny, zapachy po zwierzętach).
 7. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia trudnych plam.
 8. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę.
 9. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, ale tylko w przypadku gdy nie skorzystał z usługi prania.
 10. Pralnia może odmówić wykonania zlecenia bez podawania przyczyny.
 11. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.
 12. Złożenie zamówienia, oznacza akceptację regulaminu.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
531 550 840